Trödje Båtklubb

Trödje Båtklubb


Info via Email

Det är alltid svårt att nå ut med information. Vi fullkomligt druknar i all info och reklam.

Ett billigt, snabbt och bra sätt är att skicka Email. I och med att klubben använder SBUs administrativa system BAS så finns möjligheten att maila till alla klubbmedlemmar direkt från systemet.

För att vi skall nå så många som möjligt är det naturligtvis viktigt att din mailadress finns registrerad hos klubben samt att den är aktuell.

Har du en inloggning för att kunna boka vakt så kan du kontrollera nästa gång du är inloggad att rätt mailadress är registrerad.

Vill du anmäla eller ändra din mailadress så skicka ett mail till info@trodjebk.se


Trödje Båtklubb, Värövägen 16, 805 96 Gävle  |  E-post: info@trodjebk.se