Trödje Båtklubb

Trödje Båtklubb


Ansökan

Fyll i nedanstående formulär eller ladda hem en medlemsansökan och skicka in.
Efternamnn:
Förnamn:
c/o adress:
Gatuadress:
Postnummer:
Postort:
Telefon bostad :
Telefon arbete :
Mobiltelefon:
e-postadress:
Födelsedatum:
Yrke/kompetens:
Familjemedlemmar: (namn och födelsedatum)


Vid båtplatsansökan fyll även i nedanstående uppgifter om din båt:
Båttyp:
Båtnamn:
Tillverkare:
Modell:
Längd cm :
Bredd cm :
Djup cm :
Deplacement kg :
Reg nr :
VHF signal :
Försäkringsbolag:
Segelnummer:

Motoreffekt:
Byggnadsår:


Utträde

Ansökan om utträde ur klubben eller uppsägning av båtplats skall göras skriftligt.

Ladda hem blanketten, fyll i och skicka in. Adressuppgifter finns på blanketten.


Trödje Båtklubb, Värövägen 16, 805 96 Gävle  |  E-post: info@trodjebk.se