Trödje Båtklubb

Trödje Båtklubb


Personuppgifter

Personuppgifter
Trödje Båtklubb samlar in och registerhåller personuppgifter över våra medlemmar.
Uppgifterna lagras i BAS, Båtunionens administrativa system för båtklubbar.
Vi lagrar följande uppgifter:
Namn, födelsedatum, adress, telefonnummer, e-postadress.
Namn på familjemedlemmar.
Information om båt/båtar och båtplatser som disponeras av medlemmen.
Erlagda depositionsavgifter.
Passerkort som är utlånade till medlemmen.

Syfte
Det främsta syftet är att kunna upprätthålla klubbens åtagande mot medlemmen (regleras i stadgar)
Uppgifter om medlemmen och familjemedlemmar krävs för att kunna säkerställa det försäkringsskydd som gäller via klubbens försäkringar.
Uppgifter om båt/båtar används för att kunna identifera dessa och säkerställa att vi kan nå ägaren vid behov.

Kontrollera egna uppgifter
Alla medlemmar som har båtplats i klubben kan själva kontrollera vilka uppgifter som finns lagrade i BAS genom att erhålla en personlig inloggning till systemet. Man kan även begära att uppgifterna uppdateras/ändras via inloggningen.

Radering av personuppgifter
När medlem har sagt upp sitt medlemsskap och samtliga åtaganden är avslutade både från klubbens och medlemmens håll så tas medlemmens uppgifter bort från klubbens register.

Trödje Båtklubb, Värövägen 16, 805 96 Gävle  |  E-post: info@trodjebk.se