Trödje Båtklubb

Trödje Båtklubb


Styrelse TBK 2022

Ordförande Ingemar Wahlman
073-838 1900  
Kassör Helena Forslund
070-330 1568  
Sekreterare Christian Blackmon   070-225 3075  
Ledamot Kalle Isaksson   026-326 1882  
Ledamot Mikael Larsson   070-280 2280  
Suppleant Jan Eriksson   070-662 3266  
Suppleant Björn Tullbrink      
         
         
         
    Övriga förtroendevalda:    
         
         
Hamnkapten Per-Ola Alvenhag   070-206 3267  
         
Tillsynsman Kalle Isaksson   070-326 1882  
         
Revisorer Leif Liljeberg   070-329 1049  
  Hans Svedberg   070-603 2609  
         
Valberedning Wandee Alvenhag      
  Stefan Axner      
         

Trödje Båtklubb, Värövägen 16, 805 96 Gävle  |  Mob: 073-838 1900  |  E-post: info@trodjebk.se